Rejestracja - Klient indywidualny

W związku z wejściem w życie Ustawy „O działaniach antyterrorystycznych” z dnia 10 czerwca 2016r. Klient zakładający nowe konto, zobowiązany jest o podanie prawdziwych danych osobowych. 
Klient indywidualny/osoba fizyczna udostępnia: Imię, Nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Firmy i osoby prawne podają dodatkowo Nazwę Firmy i NIP
Podanie prawdziwych danych adresowych skutkuje poprawną konfiguracją telefonów alarmowych.
Napisz tutaj swoje uwagi do zakładanego konta, np. z jakiej strefy (Warszawa, Kraków) przydzielić numer miejski.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.