Rejestracja - Klient firmowy

W związku z wejściem w życie Ustawy „O działaniach antyterrorystycznych” z dnia 10 czerwca 2016r.
Klient zakładający nowe konto, zobowiązany jest o podanie prawdziwych danych osobowych. 
Klient indywidualny/osoba fizyczna udostępnia: Imię, Nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.
Firmy i osoby prawne podają dodatkowo Nazwę Firmy i NIP
Podanie prawdziwych danych adresowych skutkuje poprawną konfiguracją telefonów alarmowych.
Napisz tutaj swoje uwagi do zakładanego konta.