Pomoc

Instrukacja użytkownika Wirtualnej Centrali Telefonicznej freePBX 

 Wybrane usługi - kody Abonenckie 

 

Biling online, Sprawdzanie stanu funduszy na koncie przez telefon

Wybierz 0 9444 (cyfrę zero wybieramy tylko wtedy jeżeli korzystamy z numeracji wewnętrznej na centrali)

 

Grupy przejmowania

Grupa przejmowania pozwala na przechwytywanie rozmów kierowanych do innych członków grupy za pomocą klawiatury telefonu.

Aby przejąć losową rozmowę należy wcisnąć *9

W celu przechwycenia konkretnej rozmowy należy z poziomu klawiatury telefonu wprowadzić *8 XXX , gdzie X to alias numeru, z którego ma zostać przechwycona rozmowa.

W momencie wystukania kodu z klawiatury połączenie jest przekierowywane do numeru, który przechwycił połączenie.

 

BCT, Przekazywanie / transfer połączeń bez zapowiedzi

Podczas rozmowy użytkownik wybierając *1 usłyszy sygnał dźwiękowy w słuchawce, po czym może wybrać numer, na który połączenia ma zostać przekazane / transferowane. Numer musi być zakończony znakiem #

Po wybraniu numeru i # użytkownik zostanie rozłączony, a rozmowa zestawi się pomiędzy jego rozmówcą (dzwoniącym do nas) a wybranym numerem (wewnętrznym)

 

ACT, Przekazywanie / transfer połączeń z zapowiedzią

Użytkownik A podczas rozmowy wybiera *2 usłyszy sygnał dźwiękowy w słuchawce, po czym może wybrać numer, na który połączenie ma zostać przekazane (transferowane) Numer musi być zakończony znakiem #

Po wybraniu numeru i znaku # i zestawieniu połączenia z numerem wewnętrznym, użytkownik rozmawia / konsultuje się. 

Jeżeli użytkownik A odłoży słuchawkę, rozmowa zostanie automatycznie zestawiona między osobą dzwoniącą, a wybranym numerem wewnętrznym.

Jeżeli zamiast tego wybrany numer z którym konsultowaliśmy połączenie się rozłączy, rozmowa powróci do pierwotnego stanu, czyli między osobę dzwoniącą a użytkownikiem A który odebrał połączenie.

 

CFU, Przekierowanie połączeń bezwarunkowe

Abonent dzwoniąc na numer *21*XXX# aktywuje usługę.

Gdzie XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowane wszystkie połączenia.

*#21# sprawdza stan usługi; #21# dezaktywuje usługę

 

CFB, Przekierowanie połączeń gdy linia jest zajęta

Abonent dzwoniąc na numer *67*XXX# aktywuje usługę. Gdzie XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowane połączenia.

*#67# sprawdza stan usługi;  #67# dezaktywuje usługę

 

CFNR, Przekierowania połączeń gdy nie odbiera

Abonent dzwoniąc na numer *61*XXX# aktywuje usługę, gdzie XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowywane połączenia.

*#61# sprawdza stan usługi; #61# dezaktywuje usługę.

Opis: Po aktywacji usługi w przypadku nie odbierania połączenia na numerze wewnętrznym przez 40 sekund, na numer zdefiniowany podczas aktywacji będą przekierowywane wszystkie połączenia.

 

ACREJ, Odrzucanie połączeń anonimowych

Dzwoniąc na numer *28# aktywuje usługę, *#28# sprawdza stan usługi, #28# dezaktywuje usługę.

 

Nagrywanie rozmów na żądanie (w czasie rozmowy)

nagraj *5#; zatrzymaj *#5# 

*Usługa dostępna po konsultacji z działem sprzedaży freePBX

 

TPC,  Połączenia trójstronne

Użytkownik A (inicjujący połączenie) dzwoni do abonenta B, po zestawieniu połączenia wybiera *0   

Użytkownik A słyszy w słuchawce „beep” zaś abonent B słyszy dźwięk oczekiwania na konferencję.

Użytkownik A wpisuje numer Abonenta C i kończy znakiem #

Użytkownik A czeka na połączenie z Abonentem C i :

- gdy numer C nie odpowiada po 10 sekundach następuje powrót do rozmowy z abonentem B

- gdy abonent C odbierze  rozmowę, wówczas  Użytkownik A ma teraz dwie możliwości:

1. zaakceptować konferencję trójstronną znakiem *3 wówczas wszyscy razem rozmawiają

2. Odrzucić połączenie z abonentem C poprzez wybranie *# i powrócić do rozmowy z abonentem B

Abonent B lub C może w dowolnej chwili się rozłączyć poprzez odłożenie słuchawki, wówczas użytkowni A może dołączyć do rozmowy kolejnego abonenta C.

Jeżeli użytkownik A odłoży jako pierwszy słuchawkę, wówczas następuje rozłączenie, zakończenie trójstronnej konferencji.